өндөр агууламжтай саад тотгор алтны флотацийн үйлдвэрлэлийн шугам