модульчлагдсан үйлдвэр ашигт малтмалын баяжуулах компанийн бодлого