kqd165 90 200мм-ийн диаметртэй уул уурхай e ploration separator rig