энэ нь ил уурхайн ашигт малтмал боловсруулах рак llc компанийн ажилтан