цахилгаан станцын целлюлозын хувийн жинд ашигладаг нүүрсний тээрэм