урт хугацааны даацын лагийн шахуурга ба уул уурхайн зутан шахуурга