том хэмжээний нойтон соронзон сонгосон тусгаарлагч