төслийн сэдэв нь нийгмийн дархлаа хөгжүүлэхэд уул уурхайн компаниудын гүйцэтгэх үүрэг