долдугаар сарын 12-нд Өмнөд Африкийн нүүрсний мэдээ