нүүрсний олборлолтын Кентакки мужийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө