Скиримд алтны ембүүт хүдэр байрлуулах сайн газрыг хэн ч мэддэг