чулуу бутлах хоёр компанийн хооронд байгуулсан гэрээ