чанарын үйлдвэрлэгч ган хүйн ​​хавтгай туузан дамжуулагч