Энэтхэгийн уул уурхайн амп барилгын тоног төхөөрөмжийн салбар 2012