хийн нүүрсний дулааны цахилгаан станцын дэлгэрэнгүй