байгалийн хөргөх өлгөөтэй цахилгаан соронзон тусгаарлагч