yuhong 5td шохойн эргэлтэт зуухыг идэвхтэй шохой боловсруулах үйлдвэр