бүгд найрамдах улс дахь олборлох үйлдвэрүүдийн жагсаалт