ил уурхайн чулуулгийн нөөцийн тооцоог хэрхэн тооцох