боловсруулах цайрын үйлдвэрүүд АНУ-ын хэрэглэгчийн хэрэг