чиргүүл дээр зөөврийн алтны эрдэс баяжуулах тоног төхөөрөмж