Пенокигийн хүрээнээс ирсэн таконитыг бидэнд хэрхэн яаж хүргэх вэ