маканя төмрийн хүдрийн ашигт малтмалын баяжуулалтын талаар тус дүүргийн диссертаци