нүүрс түлэх системийг ашиглан эргэлтэт хатаагчийн ашиглалт