тэжээлийн тоног төхөөрөмж дүүжин тэжээлийн үйлдвэр