Замбиас уул уурхайн салбарыг үндэсний болгох боломж