уул уурхайгаар дамжуулан хөнгөн цагаан үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийг худалдан авах