алимны хүдрийн хавтгай дөрвөлжин морины эргэлтийн вольт