барилгын тоног төхөөрөмжийн алтны яаралтай зардлыг илрүүлэх