хий үүсгэгч ба нунтаг нүүрсний шатаагчийн харьцуулалт