дунд хэмжээний алт олборлоход ашигладаг уусмалын тоног төхөөрөмж