араа бага тээрмийн хөтөч хөдөлгүүрийн ажлын ханхүү